Polityka prywatności 2019-06-26T14:16:16+00:00

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI  (Obowiązuje od 22 maja 2018 r.)

Droga Klientko, Drogi Kliencie!

W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera następujące rozdziały:

Spis treści

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
2. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?
2.1. Informacje ogólne
2.2. Dane zbierane podczas

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
5. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
7. TWOJE PRAWA
8. BEZPIECZEŃSTWO
9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych  INNY DOM Ewa Słoma z siedzibą w Poznaniu 61-634, os. Pod Lipami 6D wpisana do rejestru przedsiębiorców zarejestrowana w Urzędzie Miasta Poznania – Wydział Działalności gospodarczej dnia 5 lipca 1993 roku przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 12918/93/S. Numer telefonu  Administratora danych osobowych 606 943 599, adres mailowy biuro@innydom-psp.net.pl, który jest szyfrowany.

2. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

2.1. Informacje ogólne

Współpraca z nami  wiąże się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Przekazujesz nam tylko konieczne dane osobowe w zależności od celu umowy, lub celu uzyskania informacji o innych ofertach

2.2. Dane zbierane podczas

wypełnienia formularza na stronie, lub podczas podpisania umowy w celu dokonania transakcji kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany, lub w celu uzyskania informacji o innych ofertach.

Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługę, z której zamierzasz skorzystać.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

-Twoja zgoda;

-zawarta między nami umowa

– obowiązek prawny;

-prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:

– notariusz

-pośrednicy  w obrocie nieruchomościami współpracujący z nami przy dokonaniu konkretnej transakcji, w której jesteś stroną

– drugiej stronie transakcji – Sprzedającemu, Wynajmującemu, Kupującemu, Najemcy

6.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

10 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń

7.TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

mailowo: biuro@innydom-psp.net.pl

korespondencyjnie: INNY DOM Ewa Słoma , os. Pod Lipami 6D, 61-634 Poznań

Przysługuje Ci:

– prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

– od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

– jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego, podanego wyżej numeru telefonu, lub listownie na podany wyżej adres.

8.BEZPIECZEŃSTWO

Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Konto podane w polityce jest kontem zaszyfrowanym, uniemożliwiającym atak hakera z zewnątrz.

9.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeżeli będzie konieczność, polityka prywatności może ulec zmianie. Może to nastąpić w wyniku zmiany obowiązującego prawa.